D1-actie.jpg Luchtfoto header website.jpg Hockeyballen.jpg Ballenmeisjes D1.jpg Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Dames 1 23-24.jpg MHCZ clubapp.jpg Heren 1 23-24.JPG Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Actie H1.jpg
 
 

Inschrijfformulier


Je wilt je aanmelden bij MHC Zoetermeer. Fantastisch! Je bent van harte welkom. Bij onze vereniging draait het om sportiviteit, wederzijds respect en gezelligheid. Wij zijn een vereniging vóór en ván alle leden. Het lidmaatschap is meer in dan alleen een balletje slaan tijdens training en/of wedstrijd. Onze vereniging draait bijna volledig op de inzet van vele vrijwilligers. Met elkaar zijn wij 'De Club'.
Daarom wordt er van de leden in de categorieën senioren, oudere jeugd, maar ook van ouders/verzorgers iets verwacht op dit gebied. Op het formulier wordt hiernaar gevraagd.

Op het inschrijfformulier, dient de inschrijver ook te verklaren bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van bepaalde reglementen en richtlijnen. Klik hier om naar de beleidsstukken en reglementen te gaan.

Vrijwilligers/coaches/trainers en Vrienden van MHCZ
Vrijwilligers/coaches/trainers (maar ook scheidsrechters, commissieleden, managers etc.) en Vrienden van MHCZ melden zich ook aan via dit formulier, en kiezen dan voor de optie Vrijwilliger/coach/trainer of Vriend van MHCZ (donateur).

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen. Indien de aanmelding voor een minderjarige is, dan graag (ook) het telefoon en e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s) invullen.

Inschrijving gelukt?
Heb je alle verplichte velden ingevuld? Vinkjes gezet waar nodig? Bij een geslaagde inschrijving ontvang je een kopie van het ingevulde formulier per e-mail. Heb je die niet ontvangen (check ook de spam)? Dan is er iets niet goed gegaan bij het invullen of verzenden van het formulier. Probeer het nogmaals of neem contact op met de ledenadministratie via [email protected].

Keuze inschrijving
   
Persoonlijke gegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De inning van contributie en éénmalig lidmaatschapsgeld bij nieuwe leden geschiedt uitsluitend per automatisch incasso. De contributie wordt in drie gelijke termijnen geïnd in september, oktober en november. Bij instromen gedurende het seizoen wordt de contributie in één keer afgeschreven. Ook de bijdrage van Vrienden van MHCZ wordt in één termijn geïncasseerd.

 
   
 
   
 
   
Vriend van MHCZ
   
   
Overige informatie
   
 
   
 
Extra informatie
   
   
   
   
   
   
   
Vrijwilligerstaken
   
Diploma's
  Hieronder kunt u aangeven of u bepaalde relevante diploma's heeft.

 
   
   
   
Eventuele opmerkingen
   
Akkoordverklaring
  Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement, de Privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden website en app.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.