Veld 2 sneeuw header.jpg Ballen.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Dames 1 2020 s.jpg Goalie.jpg Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Kerstclinic2020head.jpg Heren 1 2020 complet.jpg Jeugdfonds header.png Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Rabofandag.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Actiefoto H1 2020.jpg
 
 

Inschrijfformulier


Bij MHCZ draait het om sportiviteit, wederzijds respect en gezelligheid. Wij zijn een vereniging voor én van alle leden. Het lidmaatschap bij MHCZ houdt meer in dan alleen een balletje slaan tijdens training en/of wedstrijd. Onze vereniging draait bijna volledig op de inzet van vele vrijwilligers. 
Als we niet allemaal ons steentje zouden bijdragen, werd het een onpersoonlijke, sfeerloze boel en bovendien zou de contributie torenhoog zijn. Daarom wordt er van de leden in de categorieën senioren, oudere jeugd, maar zeker ook van ouders/verzorgers iets verwacht op dit gebied. Op het inschrijfformulier wordt hiernaar gevraagd.

Op het inschrijfformulier, dient de inschrijver ook aan te geven bekend te zijn met de inhoud van bepaalde reglementen en richtlijnen. Klik hier om naar de beleidsstukken en reglementen te gaan.

Vrijwilligers (scheidsrechters, lijncoördinatoren, coaches, managers etc.) en Vrienden van MHCZ dienen zich ook aan te melden maar dan als vrijwilliger, Vriend van MHCZ en de procedure te volgen. 

Graag onderstaand formulier zo volledig mogelijk invullen. Indien de inschrijver jonger is dan 18 jaar, ontvangen wij graag ook telefoon en e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s).

Keuze inschrijving
   
Persoonlijke gegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De inning van contributie en éénmalig lidmaatschapsgeld bij nieuwe leden geschiedt uitsluitend per automatisch incasso. De contributie wordt in drie gelijke termijnen geïnd in september, oktober en november. Bij instromen gedurende het seizoen wordt de contributie in één keer afgeschreven. Ook de bijdrage van Vrienden van MHCZ wordt in één termijn geïncasseerd.

 
   
 
   
 
   
Vriend van MHCZ
   
   
Overige informatie
   
 
   
 
Extra informatie
   
   
   
   
   
   
   
Vrijwilligerstaken
   
Diploma's
  Hieronder kunt u aangeven of u bepaalde relevante diploma's heeft.

 
   
   
   
Eventuele opmerkingen
   
Akkoordverklaring
  Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement, de Privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden website en app.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.