Actie H1.jpg Heren 1 23-24.JPG Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Hockeyballen.jpg Dames 1 23-24.jpg MHCZ clubapp.jpg D1-actie.jpg Ballenmeisjes D1.jpg Luchtfoto header website.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

GEEN contributiewijzigingen seizoen 24-25

11-5-2024  | De hoogte van de contributie en alle toeslagen (zaalhockey, prestatiehockey e.d.) wijzigen niet in seizoen 2024-2025. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. 

Vorig seizoen werden we geconfronteerd met flink hogere kosten en prijsstijgingen voor o.a. hockeymaterialen, onderhoud clubgebouw, apparatuur, lonen en vergoedingen, energie (fors!) en huur van de velden. Daarnaast hadden we te maken met een dalende lijn voor wat betreft het aantal leden. Dit heeft impact op ons behaalde resultaat gehad. Om onze begroting sluitend te houden en onze gezonde financiële situatie te behouden, moest de contributie vanaf seizoen 2023-2024 flink worden verhoogd. Een schrale troost, maar ook andere (hockey)sportverenigingen werden hiertoe gedwongen. 

Nog steeds beweegt ons ledental zich rond de 1300, terwijl onze accommodatie en clubgebouw zijn ingericht om meer leden te faciliteren. Gezien de omvang en demografische samenstelling van Zoetermeer zou onze vereniging in theorie verder moeten kunnen groeien. We moeten meer stadsgenoten zien te enthousiasmeren voor de hockeysport en onze club. Daar wordt hard aan gewerkt, een extra boost is zeer welkom. 

Door hogere inkomsten uit contributie en kleine aanpassingen in de organisatie van de club, hebben we dit seizoen de nog steeds stijgende kosten en prijzen redelijk weten te dekken. Gelukkig zijn energietarieven wat gedaald (hoewel zeer onzeker en fluctuerend) en hebben we als vereniging veel geweldige leden, ouders, sponsors en vrijwilligers die wederom hun schouders eronder hebben gezet om al onze clubactiviteiten mogelijk te maken. We kunnen nu al terugkijken op weer een zeer geslaagd hockeyseizoen voor wat betreft de sfeer, de uitvoering en sportieve resultaten. 

Wat de hoogte van de contributie voor komend seizoen betreft, willen we een stap op de plaats maken en de contributies (alle leeftijdscategorieën en toeslagen) niet verhogen. We denken namelijk dat dat niet nodig is en dat dit in het belang is van de leden en bovendien om de hockeysport in Zoetermeer zo toegankelijk/aantrekkelijk mogelijk te houden voor een breed publiek. In de afgelopen seizoenen hebben we vaker de contributies niet verhoogd. Afgelopen seizoen was met een benodigde inhaalslag dus een uitzondering. 

De concept begroting en het contributievoorstel voor seizoen 2024-2025 worden door het bestuur voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) die eind juni plaatsvindt. Zoals reglementair vastgelegd, is het vervolgens aan de ALV om beide goed te keuren.

Bestuur van MHC Zoetermeer