Ballenmeisjes D1.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Actie H1.jpg Heren 1 23-24.JPG Hockeyballen.jpg MHCZ clubapp.jpg Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Dames 1 23-24.jpg D1-actie.jpg Luchtfoto header website.jpg
 
 

Opleiding scheidsrechters bij MHCZ

Geen wedstrijd zonder scheidsrechters…

Gedurende het seizoen zijn er volop competitiewedstrijden op de zaterdag. Deze wedstrijden worden gefloten door aangewezen scheidsrechters. In het algemeen worden de O18- en O16 junioren gefloten door aangewezen volwassen scheidsrechters en door spelers van seniorenteams. Als een team in een specifieke bondsklasse speelt, wordt er door externe bondsscheidsrechters gefloten.

Op O14- en O12 junioren worden thuisspelende O18- en O16 teams ingedeeld, echter soms ook ouders die hun scheidsrechter kaart hebben gehaald. Omdat het ledenaantal van MHCZ blijft groeien, en daardoor ook het aantal teams, is het niet altijd haalbaar de O14 en O12 teams allemaal door O18- en O16 jeugd te laten fluiten. Er is helaas ook onvoldoende capaciteit om het met de huidige pool van volwassenen / ouders / spelers van seniorteams op te lossen.

Het is dus noodzakelijk dat er per team minimaal 3 ouders/verzorgers zijn die hun scheidsrechter kaart halen, zodat zij bij toerbeurt ook het team van hun kind of ander team kunnen fluiten. Gedurende de zaalperiode hebben de teams hier bovendien extra profijt van: ieder team dient dan namelijk regelmatig zelf voor 2 scheidsrechters met een kaart te zorgen want daar deelt de arbitragecommissie niet op in.

Hoe kan ik dan scheidsrechter worden?

Het behalen van een scheidsrechterkaart als O18- of O16 junior (en senior) is dus géén vrijwillige keuze binnen de hockey, maar een verplichting die gesteld is door de KNHB. Daarom start MHCZ gedurende het jaar meestal op twee momenten de mogelijkheid om digitaal je scheidsrechters kaart te halen. Er zijn voor jougeen kostenverbonden aan de opleiding mits je binnen 3 keer examen te

Hebben gedaan bent geslaagd. Anders bedragen de kosten per examen €7,50 Ook bij het niet opdagen na het aanmelden worden deze kosten doorbelast.

Om examen te doen heb je uiteraard voorbereiding nodig om de regels tot je te nemen. De KNHB heeft hiervoor een E-learning module beschikbaar gesteld waar een kandidaat op in kan loggen en zichzelf kan voorbereiden op het examen door middel van filmpjes en oefenvragen. Hoe gemakkelijk is het niet om dit in je eigen tijd te doen op het moment dat jou uitkomt?

Een maand vóór de examens zullen we leden die hun kaart moeten halen mailen. Daarnaast plaatsen we een melding op de website/in de socials zodat ouders, begeleiders (en andere belangstellenden) zich ook kunnen aanmelden voor dit examen. De examens vinden over het algemeen plaats op maandag en dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur. Deelnemers met dyslexie krijgen extra tijd zodat ook zij examen kunnen doen. Mocht dit op jou van toepassing zijn, vermeld dit dan bij je aanmelding.

Mocht je als (niet spelende) ouder/ verzorger/andere belangstellende de club willen helpen en heb je interesse om een scheidsrechterkaart te halen?.... dan willen we je vragen jezelfeerstin te schrijvenals vrijwilligervia deze link.  Daarna kun je een mail te sturen naar onderstaand mailadres zodat we je kunnen meenemen in de eerstvolgende examenronde.[email protected]

Heb je nog aanvullende vragen? Schroom dan niet om mij te mailen via hetzelfde adres.

Met Sportieve groet,

 

Edwin van Velzen

CS-examens MHCZoetermeer