Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Luchtfoto header website.jpg Heren 1 23-24.JPG Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg D1-actie.jpg Dames 1 23-24.jpg Hockeyballen.jpg MHCZ clubapp.jpg Ballenmeisjes D1.jpg Actie H1.jpg
 
 

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

MHCZ wil een sociaal veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen en waar verschillen in geslacht, seksuele gerichtheid, ras, godsdienst of levensovertuiging geen issue zijn. Een club waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten.

Met ruim 1.000 jeugdleden zijn er dagelijks veel activiteiten op ons complex, waarbij onze vrijwilligers en beroepskrachten zich inzetten om de jongste jeugd en junioren te begeleiden. Goede begeleiding is een van de voorwaarden voor een veilig sportklimaat.

Bij MHCZ vinden we het belangrijk om gewenst gedrag binnen en buiten de lijnen bespreekbaar te maken. Daarnaast is er ook een onafhankelijke vertrouwenscommissie bij wie, indien nodig, kan worden aangeklopt. De verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor bestuur, leden van de Jongste Jeugdcommissie en trainers, coaches en/of managers van jeugdteams en overige vrijwilligers is hierop een aanvulling. 
Dit beleid wordt actief ondersteund door de KNHB, NOC*NSF en de gemeente Zoetermeer. Het verplicht stellen van een VOG vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een sportvereniging kunnen gaan uitoefenen. We beseffen ons terdege dat een VOG geen waterdichte maatregel is. De VOG is slechts een van de middelen en zeker geen doel op zich.

Er worden verschillende vormen van VOG afgegeven. Bij MHCZ spreken we specifiek over een VOG die hoort bij het uitoefenen van een functie bij een sportvereniging, in het bijzonder het trainen, coachen en/of begeleiden van jeugdteams. Formeel heet dit dat er geen bezwaar is om ‘belast te zijn met de zorg voor minderjarigen’. Meer informatie over een VOG vind je op https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog. 

Een VOG is bij MHCZ drie jaar geldig. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de sport.

Ben je of wil je actief worden met trainen, coachen en/of managen van een jeugdteam en ben je ouder dan 18 jaar? Dan moet je bij de vereniging ingeschreven zijn (zie inschrijfformulier MHCZ). MHCZ neemt daarna het initiatief om een VOG aanvraag op te starten. Wanneer je geen VOG kunt of wilt overleggen kun je helaas geen coach, trainer, manager (meer) zijn. 
Heb je bezwaar tegen het aanvragen van een VOG of heb je een vraag over dit onderwerp, dan kun je dat via [email protected] doorgeven.