Ballen.jpg Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Luchtfoto header website.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg H1 actiefoto 2021 header website.jpg Dames 1 team header website.jpg Herfstbladeren header website.jpg Heren 1 team header website.jpg D1 actiefoto 2021 header website.jpg
 
 

Contributie

MHCZ CONTRIBUTIE 2021-2022  


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2021 is door de Vergadering onderstaande contributie voor het seizoen 2021-2022 vastgesteld.

 

CONTRIBUTIE seizoen 2021-2022  

 

      


 

 

 

Abonnementen

 Categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar 

Senioren 

>18 jaar

veld (training en competitie)

€ 325,00

Jong-Senioren 

17 - <26 jaar

veld (training en competitie)

€ 325,00

Senioren Duo-lidmaatschap

>18 jaar

veld (training: beiden, competitie: in onderling overleg speelt één van beide mee). 

Maximaal 4 duo-leden per senioren-team

€ 520,00 

(ieder €260,00)

Trimhockey 

 

veld (training)

€ 245,00

Trimhockey-plus

 

veld (training en max. 10 x invallen bij competitie)

€ 295,00

G-Hockey

 

veld (training en competitie)

€ 195,00

Trainingslid-Senioren

>18 jaar

veld (alleen training)

€ 200,00

Junioren A

16-18 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 400,00

Junioren B

14-16 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 400,00 

Junioren C

12-14 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 400,00

Junioren D

10-12 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 420,00

Jongste Jeugd E 

8-9 jaar

veld + zaal (training en competitie) + deelname toernooi

€365,00

Jongste Jeugd F

7 jaar

veld (training en competitie) + deelname toernooi

€ 255,00

Coolkids 

6 jaar

veld (training en competitie vanaf maart) + deelname toernooi

€ 205,00

Kabouters 

5 jaar

veld (training)

€ 165,00

Trainingslid-Junioren en Jongste Jeugd

6-18 jaar

Uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen in een trainingsteam 

€ 200,00

Snuffel-lidmaatschap

Jeugd vanaf F en Trimmers

Eén of meer maanden kunnen ervaren of hockey wat voor jou is. Alleen veldhockey training

€   25,00 per maand

Donateur, Vrienden van MHCZ

 

bijdrage vanaf

€   50,00

Lidmaatschapsgeld  

Lidmaatschap nieuwe leden

Geldt voor alle nieuwe leden (behalve Donateur en Snuffel-lid), ongeacht het abonnement. 

€  95,00

Toeslagen

Zaalhockey-Senioren

 

Deelname aan zaalhockeytraining en/of -competitie is voor Senioren en Jong-Senioren een keuze

€ 75,00

Selectie-, Opleidings- en Ambitieteams

Selectieteams

Dames 1, MA1, MB1, MC1

Heren 1, JA1, JB1, JC1

€ 125,00

 

 

Opleidingsteams *

Dames 2MB2, MC2, MD1, MD2

Heren 2, JC2, JD1, JD2

€ 65,00

 

 

Ambitieteams

Dames Jong 1

€ 40,00

 

Kortingen/Compensaties

ZoetermeerPas, Stichting Leergeld

Leden met een ZoetermeerPas kunnen die gebruiken voor de contributiebetaling. Ook werken we samen met Stichting Leergeld. Zie uitleg hieronder.

Blessure, zwangerschap, studie

Zie compensatie-regeling en uitleg hieronder.

Later instromen gedurende het seizoen

Zie contributie-staffel en uitleg hieronder.

 

Boetes

Lidmaatschap opzeggen tussen 15 mei en 30 juni

Zie Opzegreglement

€   75,00

Storneren en te late betaling

 

Bij herhaaldelijk storneren van de termijn-afschrijvingen en/of als na 15 december nog niet gehele contributie is voldaan. (Voor leden met nog oude betalingsafspraken geldt 15 september)

€   50,00

*Aanvulling contributie d.d. 17 mei 2021

 

Wijzigingen Selectie-, Opleidings- en Ambitieteams

 

In seizoen 2021-2022 zal MA2 geen Opleidingsteam zijn maar een zogenaamd breedteteam met 1x per week vaste training en het coachen verzorgt het team of teambegeleiding zelf.

MD2 en JD2 worden Opleidingsteams. Zij krijgen een coach die door de vereniging wordt verzorgd.  

 

Contributie-betaling

 

De contributie kan uitsluitend middels automatische incasso worden voldaan. Het wordt in 3 gelijke delen geïnd. De data zijn: eind september, eind oktober, eind november. 

Voorafgaand aan een incasso wordt een aankondiging verzonden naar het e-mailadres zoals vermeld in de ledenadministratie. 

Een aantal automatische incasso’s kan niet worden verwerkt, bijvoorbeeld door een technische miscommunicatie tussen banken of omdat het saldo ontoereikend is. Wij ontvangen van de bank bericht als een incasso niet kon worden verwerkt en zullen je vragen het bedrag zelf over te maken binnen 5 dagen. Wij voeren niet nogmaals eenzelfde incasso uit.

Een aantal leden betaalt echter nog per factuur. Het betreft hier om oude afspraken. De hoogte van hun contributie is gelijk maar voor hen geldt dat de gehele contributie voor 15 september voldaan moet zijn. 

 

 

Lidmaatschapsgeld

 

Nieuwe leden betalen eenmalig lidmaatschapsgeld. Ben je ooit eens eerder lid geweest van MHCZ dan hoef je natuurlijk niet nogmaals te betalen. 

Wij gebruiken de term "inschrijfgeld” niet, want dat klinkt alsof het om administratieve kosten voor gegevensverwerking gaat. Dat is niet zo. Het is een bijdrage aan wat voorgaande en huidige leden in het verleden hebben geïnvesteerd en daarmee de vereniging hebben vormgegeven: de accommodatie, clubhuis, organisatie, imago. Zonder lidmaatschapsgeld zou een nieuw lid als het ware zonder bijdrage kunnen ‘instappen’ en profiteren van wat anderen hebben opgebouwd. Daarom wordt eenmalig lidmaatschapsgeld in rekening gebracht. 

 

 

Hoe wordt de contributie bepaald?

 

De belangrijkste inkomsten voor de vereniging is de bijdrage van leden, oftewel: contributie. Elk verenigingsjaar maken we een begroting om het verenigingsbeleid te kunnen uitvoeren. De begroting wordt verantwoord door een aantal aannamen en calculaties van te verwachten vaste en variabele kosten. Sommige verenigingskosten liggen voor langere termijn vast (zoals accommodatie, clubhuis), andere liggen voor het lopende verenigingsjaar vast (zoals afspraken met trainers, leveranciers, het aantal coaches en trainers). De hoogte van de contributie verschilt per leeftijd/team omdat er andere kosten zijn per leeftijd/team, zoals de hoogte van de afdracht aan de KNHB of het meer of minder intensief gebruik van trainingsfaciliteiten. De begroting wordt aan de Algemene Leden Vergadering aangeboden, besproken en door de Vergadering goedgekeurd.

 

 

Zijn er naast contributie nog andere kosten?

 

Ja. Naast contributie moet je het MHCZ-clubtenue aanschaffen om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. Ook moeten scheenbeschermers en een gebitsbescherming (bitje) worden aangeschaft. Het dragen van scheen- en gebitsbescherming is tijdens trainingen en wedstrijden verplicht gesteld door de KNHB. En uiteraard heb je ook een hockeystick en veld-hockeyschoenen nodig. 

Voor zaalhockey moet je zaal-hockeyschoenen (indoor sportschoenen, non-marking zolen), een zaal-hockeystick en een beschermende zaalhockeyhandschoen (linkerhand) aanschaffen. Het dragen van een zaalhockeyhandschoen is naast scheenbeschermers en een bitje verplicht gesteld. 

Daarnaast ben je vrij om allerlei accessoires aanschaffen, van sporttas tot een masker (verdedigende strafcorner). Maskers worden niet door de vereniging verstrekt. 

 

Aan de vaste keeper van een team zal een (basis) keepersuitrusting in bruikleen worden gegeven die aan het einde van het seizoen moet worden ingeleverd. Een (keepers-)hockeystick en schoenen moet je als keeper zelf aanschaffen. Met allerlei accessoires en persoonlijke voorkeuren kan je je uitrusting uitbreiden. 

Een team dat geen vaste keeper heeft en waar meerdere spelers de keepersrol bij toerbeurt vervullen, krijgt een team-keepersuitrusting in bruikleen. De (veld)hockeystick kan tijdens zo’n keeperstoerbeurt worden gebruikt. 

 

Er zullen ook teamkosten zijn die het team, de spelers en/of ouders gedurende het seizoen gezamenlijk maken en met elkaar wensen te delen. Dit verschilt per team. Bijvoorbeeld: een team-uitje, team-lunch, koffiepot, deelname aan een toernooi, aanschaf van maskers, aanschaf van team-trainingspakken en dergelijke. De teambegeleiding (teammanager, coach) heeft hierin meestal een initiërende rol. Vaak wordt overeengekomen om voor dergelijke uitgaven een team-pot in het leven te roepen waaraan iedereen bijdraagt en die door de teammanager wordt beheerd of per uitgaven wordt er een tikkie in de groepsapp gestuurd. De bijdragen aan dergelijke teamkosten zijn echter altijd op vrijwillige basis. Het valt buiten MHCZ en is geen onderdeel van de contributie en geen verplichting aan het lidmaatschap van de vereniging. Het zijn keuzes op team-niveau. We hopen dat binnen een team (spelers, teambegeleiding, ouders) de eventuele teamuitgaven in goede harmonie met elkaar worden besproken en besloten. 

 

In bepaalde landelijke competities, mocht een team in deze klasse zijn ingedeeld, is het gebruikelijk dat het team na een thuiswedstrijd de tegenstander een eenvoudige lunch aanbiedt (‘competitie-kosten’). Bij de uitwedstrijd doet de tegenstander dat dan ook. De kosten van een dergelijke lunch (voor het eigen team en de tegenstander) zijn teamkosten en worden niet door de vereniging vergoed. 

 

 

Nodig, reglementair verplicht

Vrije aanvullende keuze

Wordt door de club verstrekt

Veldhockey

·   Clubtenue (vaste prijs, vaste leverancier)

·   Scheenbeschermers

·   Bitje

·   Veldstick

·   Veldhockeyschoenen

·   Masker (verdedigende strafcorner vanaf E-lijn)

·   Accessoires naar keuze

-

Zaalhockey

·   Zaalstick

·   Zaalhockeyschoenen

·   Zaalhockey handschoen (links)

·   Accessoires naar keuze

-

(Vaste) keeper

 

·   Accessoires naar keuze

Keeper krijgt keepersuitrusting in bruikleen

Team zonder vaste keeper

 

 

Team krijgt keepersuitrusting in bruikleen 

Teamkosten

 

Bepalen spelers/ouders gezamenlijk:

·   Maskers (verdedigende strafcorner vanaf E-lijn) 

·   teamuitjes, deelname toernooi, "koffie-pot”

-

Competitiekosten

Landelijke competities soms gebruikelijk om na wedstrijd thuis het team en de tegenstander uit te nodigen voor eenvoudige lunch

-

 

 

Zaalhockey

 

Zaalhockey is een standaard onderdeel van het hockeyseizoen voor alle Jeugdteams en Jongste Jeugdteams E-teams. De kosten voor hen zijn inbegrepen in de reguliere contributie. Het is niet mogelijk individueel te besluiten niet deel te nemen aan zaalhockey en compensatie op de contributie te verzoeken.

Voor Senioren is deelname aan zaalhockey een vrije en individuele keuze. Uiterlijk 1 september moet de keuze zijn aangegeven. De KNHB moet namelijk wedstrijdindelingen maken en wij moeten eventueel extra sportzalen huren en vastleggen. 

Teams die niet deelnemen aan zaalhockey (Coolkids, G-hockey, Trim, Jongste Jeugd F), kunnen doortrainen in de wintermaanden als de weercondities dit toelaten. Voor Kabouters is gedurende de wintermaanden geen training.  

Eind november wordt op veld 2 een blaashal opgebouwd waarin de meeste teams zaaltraining zullen krijgen. Het aantal teams dat zaalhockey speelt is groot, vaak moeten er naast de eigen blaashal extra sportzalen gehuurd worden in Zoetermeer en omstreken.

 

 

NIEUW: Duo-lidmaatschap

 

In seizoen 2021-2022 introduceren we het Duo-lidmaatschap. Een flexibele vorm van lidmaatschap alleen voor Senioren. Het komt tegemoet aan de wens van Senioren die niet aan alle wedstrijden kunnen of willen deelnemen. Een Seniorenteam bestaat uit minimaal 13 vaste spelers en kan daarnaast maximaal 4 duo-leden hebben die dan gezamenlijk 2 team-posities innemen. Duo-leden mogen aan alle trainingen deelnemen, aan reguliere competitiewedstrijden mag één van beide meedoen. Onderling moeten duo-leden afspreken wie aan welke wedstrijd deelneemt. Beide zijn niet tegelijkertijd spelgerechtigd.

Beide duo-leden betalen ieder de helft van de contributie. Zij ontvangen ieder een contributie-factuur van 50% van het abonnement en staan garant voor elkaars betaling.

 

 

NIEUW: Trimhockey-Plus

 

In seizoen 2021-2022 introduceren we ook het Trimhockey-Plus lidmaatschap. Het komt tegemoet aan de wens van Trimhockeyers die incidenteel willen invallen bij en deelnemen aan de wedstrijd van een Seniorenteam of Veteranenteam. Per seizoen kunnen zij maximaal 10 reguliere competitiewedstrijden (op het veld of in de zaal (*)) speelgerechtigd meespelen. Het Trimhockey-Plus lid traint niet mee met het seniorenteam. 

(*) Zaal: afhankelijk van of het seniorenteam zich heeft ingeschreven voor zaalhockey.  

 

 

Trainingslid-Senioren

 

Kan je als Seniorenlid conditioneel, of om andere redenen, niet meer zo goed op het niveau van jouw team deelnemen aan de competitie, maar je wil graag blijven meetrainen en verbonden blijven met het team en teamgenoten waarmee je altijd gehockeyd hebt, dan kan je Trainingslid-Senioren worden. Een Trainingslid-Senioren is niet gerechtigd om deel te nemen aan de (veld of zaal) competitie. 

 

 

Trainingslid-Junioren/Jongste Jeugd

 

Het abonnement Trainingslid-Junioren/Jongste Jeugd beantwoordt aan de behoefte om te starten met hockeyen als er nog geen plaats is in een competitie-spelend team. Niet wachten op een wachtlijst, maar gewoon direct beginnen met hockeyen als je dat wil. Aan competitiewedstrijden kun je als trainingslid helaas niet deelnemen, maar in trainingen leer je hockeyen en als het even kan speel je ook al partijtjes of oefenwedstrijden tegen andere (trainings-)teams. Een trainingslid traint in een trainingsteam met andere nieuwe leden die zoveel mogelijk van gelijke leeftijd en niveau zijn. Zodra een plaats vrijkomt in een competitie-spelend team of er kan een voltallig nieuw team worden gevormd uit het trainingsteam, word je overgeplaatst. Lukt dat nog niet, dan in ieder geval volgend seizoen. 

Afhankelijk van het moment van instroming in een competitie-spelend team vindt herberekening van de contributie plaats. Het verschil tussen het reguliere-abonnement (inclusief "Contributiestaffel bij latere aanvang”) en het trainingslid-abonnement, moet dan eventueel nog worden bijbetaald. 

 

 

NIEUW: "Snuffel-lidmaatschap”

 

"Is hockey wat voor mij?” Een paar keer meetrainen is misschien niet voor iedereen voldoende om dit volmondig met ja te beantwoorden. We willen graag dat je een gemotiveerde keuze maakt en enthousiast lid wordt en bieden je met het "snuffel’-lidmaatschap meer tijd om die keuze te maken. Als Snuffel-lid ben je in formele zin ben je nog geen lid van de vereniging en betaal je nog geen lidmaatschapsgeld. Je betaalt per maand en neemt deel aan de trainingen die in die maand worden aangeboden. Het geldt alleen voor veldhockeytrainingen, niet voor zaalhockeytrainingen. Je kan maandelijks instappen. Het snuffel-lidmaatschap is voor Jeugd vanaf F en Trimmers. Heb je geen eigen hockeystick, dan kun je er één lenen tijdens de training. Sport- of hockeyschoenen, bitje en scheenbeschermers moet je zelf verzorgen. Scheenbeschermers en het bitje zijn verplicht. Je zou als "snuffel-lid” meerdere keren kunnen verlengen maar we gaan ervanuit dat je snel weet of hockey wat voor je is en dan echt lid wordt. Maximaal kan je 3x een maand deelnemen.     

 

 

Selectieteams, opleidings- en ambitieteams

 

De selectie-, opleidings- en ambitieteams worden aan het begin van het seizoen aangewezen. In de regel zijn dit: het 1e team (= selectieteam), het 2e team (= opleidingsteam) en in enkele lijnen het 3e team (= ambitieteam). Deze teams 'verschillen' van zogenaamde breedteteams en krijgen een meer specifieke training en/of extra trainingsmomenten en/of een (gecombineerde) coach-trainer toegewezen, en betalen hiervoor een extra toeslag. 

 

NIEUW: Alle teams uit de E-lijn en D-lijn (zowel jongens als meisjes teams) krijgen standaard 2x per week training.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen wijze. Een talentvol kind op jeugdige leeftijd betekent niet altijd een talentvolle hockeyer op oudere leeftijd. Immers interesse en voorkeuren van het kind kunnen in de jaren wijzigen en ook zaken als: intrinsieke motivatie, loyaliteit en inzet zijn belangrijk en wegen mee in de samenstelling van selectieteams. Er kunnen ‘laatbloeiers’ zijn, kinderen die nu niet ‘opvallen’ maar wel latent de juiste vaardigheden en instelling hebben en zich ontwikkelen tot een talentvolle hockeyer. 

Wij zien graag de sportieve ambities en hockeyvaardigheden van onze (jonge) leden en club verder groeien en investeren daarom in extra trainingen aan deze groepen en we investeren in een hogere kwaliteit van de trainingen door onder andere meer intensieve begeleiding. De eerste teams van de E-lijn en de D-lijn zullen nog wel grotendeels worden ingedeeld op talent.

 

NIEUW: Bovenstaande ontwikkelingsmogelijkheid geldt ook voor spelers van breedteteams in de C, B, en A-lijn (zowel jongens als meisjes teams). Ook hier zullen ‘laatbloeiers’ en/of zeer gemotiveerde kinderen zijn met ambities. Iedereen krijgt de mogelijkheid zich te kwalificeren voor een vaste tweede training per week in een zogenaamde ambitiegroep (samengesteld uit spelers van diverse teams). 

 

 

ZoetermeerPas en Stichting Leergeld

 

De contributie kan (deels) worden betaald met het sport/cultuurbudget van ZoetermeerPas. Het budget van de Pas van 2021 kan alleen worden gebruikt voor de contributiebetaling van seizoen 2021-2022. Het budget van de Pas van 2022 alleen voor de contributiebetaling van seizoen 2022-2023. De gemeente Zoetermeer heeft de werkwijze van de ZoetermeerPas gedigitaliseerd. De Pas moet gescand worden. Wil je gebruik maken van jouw ZoetermeerPas voor betaling van contributie? Geef dat dan door aan [email protected] en doe dit ruim voor de derde (laatste) termijnbetaling.

 

Stichting Leergeld vult contributie aan. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, werkt de financiële bijdrage als volgt: Kinderen met een ZoetermeerPas kunnen het sport/cultuurbudget gebruiken voor de contributiebetaling en Leergeld legt het verschil dat daarna openstaat bij. Voor kinderen zonder ZoetermeerPas, maar waarvan de ouders ook een laag inkomen hebben, betaalt Leergeld een deel van de contributie. Voor beide scenario’s betaalt Leergeld ook een tenue. 

 

 

 

Later instromen

 

Het verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni. Trainingen en oefenwedstrijden starten in augustus, de competitie start in september. Je kunt ook later in het seizoen instromen als lid en beginnen met hockeyen. De contributie is dan lager. Zie bijlage Contributiestaffel. 

Niet het moment van inschrijving geldt, maar het moment dat je met hockeyen start. 

Bij later instromen kan niet in termijnen worden betaald. De contributie wordt in één keer afgeschreven. Of er plaats voor je is in een bestaand en competitie-spelend team, is een andere vraag. Misschien kom je eerst in een Trainingsteam.

 

 

Contributie-teruggaaf 

 

Blessure

Bij een blessure die het verder hockeyen onmogelijk maakt, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Wij voeren hierin echter een terughoudend beleid. Bij een onduidelijke motivatie kan om een medische verklaring worden gevraagd. De blessure hoeft geen verband te houden met een gebeurtenis tijdens of door het hockeyen.

Meld een blessure tijdig aan de lijncoördinator en aan [email protected] Uiteraard ook aan je trainer(s)/coach(es)/teambegeleiding. Houd gedurende je blessure contact met je team. Kan je het hockeyen hervatten, geef dat dan direct door aan de lijncoördinator en aan [email protected] zodat de blessure-duur kan worden berekend. De duur van de blessure bepaalt de hoogte van de compensatie. Zie tabel Compensatie ivm blessure 2021-2022

Mochten er onverhoopt meerdere blessures in het seizoen zijn, dan kunnen die niet bij elkaar worden opgeteld en gezien worden als één lange blessure-duur.  Recht op compensatie vervalt als de blessure niet tijdig is gemeld, bijvoorbeeld pas na 1 maand. In geval van een te late melding zal de datum van melding worden beschouwd als aanvang van de blessure. De compensatie wordt aan het einde van het verenigingsjaar (eind juni) automatisch teruggestort. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met contributiebetalingen. Het zijn gescheiden processen. 

Zwangerschap

Het niet meer kunnen hockeyen ivm zwangerschap, volgt dezelfde procedure als bij blessure.

Stages

Het niet meer kunnen hockeyen ivm studie in het buitenland, volgt dezelfde procedure als bij blessure. Bij een tijdelijke tewerkstelling elders of het volgen van een studie in opdracht van je werkgever geldt geen compensatie.

Bijzondere situaties

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte, kan aanvraag worden gedaan voor compensatie van de contributie. In het bestuur zal de aanvraag worden behandeld. 

 

 

CONTRIBUTIESTAFFEL BIJ LATERE INSTROOM

2021-2022

                logo mhcz oranje

Lidmaatschap/hockeyen vangt aan in de maand ...

Compensatie, percentage van verschuldigde jaar contributie 

excl. lidmaatschapsgeld

September

geen

Oktober

geen

November

20%

december

20% 

Januari

40%

Februari

40%

Maart

70%

April

70%

Mei

70%

Juni

70%

 

 

 

COMPENSATIE ivm BLESSURE

2021-2022

                    logo mhcz oranje

Geldt ook voor buitenlandse stage/studie en afwezigheid ivm zwangerschap

Compensatie, percentage van verschuldigde jaarcontributie excl. lidmaatschapsgeld

Eerste 3 maanden

geen

4 maanden

10%

5 maanden

15%

6 maanden

20%

7 maanden

25%

8 maanden

30%

9 maanden

40%

10 maanden (gehele seizoen)

50%

 

 

 

Boetes bij te late betaling en schorsing 

 

Leden die zich niet houden aan de betalingsverplichtingen, zoals het stelselmatig storneren van incasso's, en/of niet reageren op verzoeken om de betaling zelf alsnog te voldoen, en/of na 15 december de contributie nog niet geheel hebben voldaan, betalen een boete van €50

Voor leden die hun contributie nog per factuur betalen is deze datum 15 september.

 

Wij voeren een consistent beleid dat de contributie moet worden voldaan. Dit geldt voor ieder lid. Het niet of niet geheel voldoen van de contributie zal uiteindelijk tot formele schorsing leiden. Je kan dan niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Meerdere personen binnen de vereniging moeten hierover geïnformeerd worden om de schorsing te kunnen handhaven.