FI_20191013_0021-2.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Banner 800 x 200.png Goalie.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Banner website.jpg Rabofandag.jpg Ballen.jpg
 
 

Contributie

MHCZ CONTRIBUTIE 2019-2020

Voorstel Contributie 2020-2021

Het voorstel aan de Algemene Leden Vergadering is om de contributie 2020-2021 (en het contributie-reglement) niet te wijzigen. De contributie blijft voor alle ledengroepen gelijk aan de huidige contributie van seizoen 2019-2020.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2019 is door de leden onderstaande contributie voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld.

CONTRIBUTIE seizoen 2019-2020 

 

      logo mhcz oranje

 

 

 

Abonnementen

 Categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar

Senioren

>18 jaar

veld

€ 325,00

Jong-Senioren (DamesJong en Heren-Jong)

>17 jaar <25 jaar

Veld

€ 325,00

Junioren A

16-18 jaar

veld + zaalhockey

€ 400,00

Junioren B

14-16 jaar

veld + zaalhockey

€ 400,00

Junioren C

12-14 jaar

veld + zaalhockey

€ 400,00

Junioren D

10-12 jaar

veld + zaalhockey

€ 400,00

Jongste Jeugd 2e jaars E

9 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 355,00

Jongste Jeugd 1e jaars E

8 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 345,00

Jongste Jeugd F

7 jaar

veld + deelname toernooi

€ 255,00

Coolkids 

6 jaar

veld + deelname toernooi

€ 205,00

Kabouters

5 jaar

veld

€ 165,00

Trimhockey

 

veld

€ 245,00

G-Hockey

 

veld

€ 195,00

Donateur, Vrienden van MHCZ

 

bijdrage vanaf

€   50,00

Trainingslid Jongste Jeugd / Jeugd

7-18 jaar

Uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen met een zogenaamd trainingsteam

€   200,00

Lidmaatschapsgeld 

Lidmaatschap

Geldt voor alle nieuwe leden ongeacht abonnement

Al eerder lid geweest en toen lidmaatschapsgeld voldaan? dan betaal je niet nogmaals lidmaatschapsgeld.

€   95,00

Toeslagen

Selectie-, Opleidings- en Ambitieteams

Selectieteams

Dames 1, MA1, MB1, MC1, MD1

Heren 1, JA1, JB1, JC1, JD1

€ 125,00

 

 

Opleidingsteams

Dames 2, MA2, MB2, MC2, MD2, ME1, ME2

Heren 2, JB2, JC2, JD2, JE1, JE2

€ 65,00

 

 

Ambitieteams

MB3, MC3, MD3

€ 40,00

Zaalhockey Senioren

 

Zaalhockeytraining + zaalcompetitie

Deelname zaalhockey is voor Senioren een keuze.  Voor Junioren en Jongste Jeugd E is deelname geen keuze maar is het een vast onderdeel van hockeyseizoen en zit in al in de contributie.

€   75,00

Kortingen/Compensaties

ZoetermeerPas, kortingscheques

Leden met ZoetermeerPas kunnen de contributie (deels) betalen met de kortingscheques van de ZoetermeerPas. Zie uitleg hieronder.

Bij blessures

Zie compensatie-regeling en uitleg hieronder.

Bij latere instroom gedurende het seizoen

Zie contributie-staffel en uitleg hieronder.

 

Trainingslid Senioren

Alleen voor Senioren leden die voorheen bij een Senioren team gehockeyd hebben maar door medische/conditionele redenen niet meer aan de competitie kunnen deelnemen en en met hun team willen trainen. Uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen, geen deelname aan zaalhockeytraining en geen deelname aan de veld- en/of zaalcompetitie: €125,00 korting op het reguliere Senioren abonnement.

Zaalhockey Senioren

Ivm beperkte beschikbaarheid van zaalaccommodaties kunnen misschien niet alle senioren teams daadwerkelijk zaalhockeytrainen. Zij ontvangen dan een korting. Zij nemen in ieder geval wel deel aan de zaalcompetitie:  €35,00 korting op de zaalhockeytoeslag van €75,00

Boetes

Te late betaling

 

bij herhaaldelijk storneren van termijn-afschrijvingen en/of als na 15 december nog niet gehele contributie is voldaan

€   50,00

als de gehele contributie-factuur na 15 september nog niet is voldaan (alleen van toepassing op enkele leden met oude betalingsafspraak)

€   50,00


Contributie betaling

De contributie wordt in 3 gelijke delen geïnd. De data zijn: eind september, eind oktober, eind november.

Voorafgaand aan een incasso wordt een aankondiging verstuurd naar het e-mailadres zoals vermeld in de ledenadministratie. Zorg altijd dat wijzigingen van uw mailadres(sen) aan de ledenadministratie zijn doorgegeven.   

Een bepaald percentage van alle incasso's blijkt door 'administratieve redenen' niet te kunnen worden verwerkt. Die administratieve redenen zijn veelal technisch van aard (communicatie tussen banken verliep niet goed) of er bleek te weinig saldo op de rekening te staan. Wij ontvangen van de bank bericht in geval een incasso niet kon worden uitgevoerd. Wij zullen u daarna vragen het bedrag zelf binnen 5 dagen over te maken. Wij voeren niet nogmaals eenzelfde incasso uit. 

Automatische incasso standaard voor nieuwe leden. Een aantal leden betaalt nog per factuur, het betreft hier om oude afspraken. De hoogte van de contributie voor leden die per factuur betalen is gelijk aan die in geval van automatische incasso, maar voor hen geldt dat de gehele contributie voor 15 september voldaan moet zijn.

Later instromen

Het hockeyseizoen start formeel op 1 juli en eindigt op 30 juni. In de regel zullen trainingen en wedstrijden medio augustus aanvangen. De competitie start medio september en wordt door de KNHB bepaalt. Gedurende het seizoen zouden nieuwe leden kunnen ‘instromen’. Voor hen geldt een lagere contributie volgens een bepaalde staffel (zie tabel Contributiestaffel). Niet het moment van inschrijving geldt, maar het moment dat met hockeyen gestart wordt. De contributie kan bij latere instroom niet in termijnen worden betaald. Het wordt in éénmaal geïnd.

Lidmaatschapsgeld

Om lid te kunnen worden, betaalt een nieuw lid (eenmalig) lidmaatschapsgeld. Voorheen ook wel "inschrijfgeld" genoemd. Deze term is verwarrend want het is namelijk geen inschrijfgeld in de zin van: administratieve kosten voor verwerking van gegevens in een database of zoiets. Nee, het is een bijdrage aan dat wat de huidige leden in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd en opgebouwd en wat nu de vereniging is: de aangelegde accommodatie, clubhuis, organisatie, imago. Nieuwe leden stappen als het ware comfortabel in wat anderen in het verleden hebben opgebouwd. Daarom dragen zij met het lidmaatschapsgeld bij aan wat reeds geïnvesteerd is.

Bent u eerder lid geweest, dan heeft u destijds lidmaatschapsgeld betaald en hoeft dat natuurlijk niet nogmaals te worden betaald.

Samenstelling contributie

De contributie is samengesteld uit meerdere verenigingskosten die voor een team en/of lid vooraf en/of gedurende het hockeyseizoen zullen worden gemaakt, en uit een aandeel in de algemene kosten van de vereniging dat door alle leden gedragen moet worden. De meeste verenigingskosten liggen vast, zoals kosten accommodatie en huisvesting of komen voor een seizoen vast te liggen in de voorbereidingen van het nieuwe seizoen (zoals kosten trainers, materiaal, afdrachten). De contributie verschilt per abonnement/(leeftijd)categorie omdat er andere kosten zijn, zoals andere afdracht aan de KNHB of een meer/minder intensief gebruik van trainingsfaciliteiten. Voor sommige teams geldt een toeslag.

De begroting wordt verantwoord door een aantal aannamen en calculaties van te verwachten kosten. Het onverwachts wegvallen van contributie inkomsten is ongewenst. De contributie niet willen voldoen om een bepaalde ontevredenheid aan te geven of willen stoppen 'omdat het hockeyen niet meer zo leuk is', zijn niet acceptabel.  

Zijn er naast contributie nog andere kosten?

Naast een jaarlijkse contributie moet u het MHCZ-clubtenue aanschaffen om te kunnen deelnemen aan officiële competitiewedstrijden en natuurlijk om uniform als team eenheid uit te stralen.

Ook moeten scheenbeschermers en een gebitsbescherming (bitje) worden aangeschaft. Het dragen van scheen- en gebitsbescherming is tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht gesteld door de KNHB. En uiteraard heeft u een hockeystick en veld-hockeyschoenen nodig.

Voor zaalhockey moet u een zaal-hockeyschoenen(of indoor sportschoenen, non-marking zolen), een zaal-hockeystick en een beschermende zaalhockeyhandschoen (linkerhand) aanschaffen. Het dragen van een zaalhockeyhandschoen is verplicht gesteld.

Zie meer informatie over het clubtenue met afbeeldingen onder Clubinfo, Lidmaatschap, Algemene informatie. 

Daarnaast bent u vrij om allerlei accessoires aanschaffen, van sporttassen tot een masker (verdedigende strafcorner). Maskers worden niet door de vereniging verstrekt.

Aan de vaste keeper van een team zal een (basis) keepersuitrusting in bruikleen worden gegeven dat aan het einde van het seizoen moet worden ingeleverd en het seizoen erna opnieuw aan een vaste keeper wordt verstrekt.

Als keeper bent u vrij om daarnaast allerlei extra keepers-accessoires of een uitrusting van betere kwaliteit of persoonlijke voorkeur aan te schaffen. Een (keepers-)hockeystick en schoenen moeten zelf aangeschaft worden.

Een team dat geen vaste keeper heeft maar waar meerdere spelers de keepersrol in toerbeurt vervullen, krijgt een team-keepersuitrusting in bruikleen.

Er zullen ook bepaalde team kosten zijn die het team, de spelers en/of ouders gedurende het seizoen gezamenlijk zullen maken. Het verschilt per team, als voorbeeld: een feestelijk team-uitje, team-lunches, deelname aan een toernooi, aanschaf van maskers, aanschaf van een team-trainingspak, een koffie/dranken pot en dergelijk. De teambegeleiding (team manager, coach) heeft hierin meestal een initiërende rol. Vaak wordt overeengekomen om voor dergelijke uitgaven een team-pot in het leven te roepen waaraan iedereen bijdraagt en die de team manager dan beheert, of per uitgaven een tikkie in de groepsapp rond te sturen.

In bepaalde competities (IDC) is het niet ongebruikelijk dat een team na een thuiswedstrijd de tegenstander een eenvoudige lunch aanbiedt. Bij de uitwedstrijd doet de tegenstander dat dan ook. De kosten van een dergelijke lunch (voor het eigen team en de tegenstander) zijn teamkosten en worden niet door de vereniging vergoed.

Het bijdragen aan dergelijke (team)kosten is echter altijd op vrijwillige basis. Het is geen onderdeel van de contributie en geen verplichting aan het lidmaatschap van de vereniging. Het zijn keuzes op team-niveau. We verwachten echter wel dat binnen een team (spelers, team begeleiding, ouders) eventuele team uitgaven in goede harmonie worden besproken en besloten. Er zijn immers (onvermijdelijk) extra uitgaven gedurende een hockeyseizoen die in het belang van het team en een leuk hockeyseizoen zijn en die gezamenlijk gedragen moeten worden.

Boetes bij te late betaling en schorsing

Leden die zich houden zich niet aan de betalingsverplichtingen, zoals het stelselmatig storneren van incasso's en/of niet reageren op verzoeken om de betaling zelf alsnog te voldoen en/of na 15 december de contributie (deels) nog niet hebben voldaan, een boete van €50

Voor leden die nog betalen per factuur geldt de boete van €50 als na 15 september de contributie (deels) nog niet voldaan is.

Wij voeren een consistent beleid dat de contributie moet worden voldaan. Dit geldt voor ieder lid. Het niet of niet geheel voldoen van de contributie zal tot formele schorsing leiden. Het lid kan dan niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Naast dat dit geen gemakkelijke beslissing is wordt ook het team gedupeerd doordat ze een speler missen.

Selectieteams, opleidings- en ambitieteams

De selectie-, opleidings- en ambitieteams worden aan het begin van het seizoen aangewezen. In de regel zijn dit: het 1e team (= selectieteam), het 2e team (= opleidingsteam) en in enkele lijnen het 3e team (= ambitieteam). Deze teams 'verschillen' van breedteteams en krijgen een meer specifieke training en/of extra trainingsmomenten en/of een (gecombineerde) coach-trainer toegewezen. Hiervoor geldt een extra toeslag per speler per seizoen.

Zaalhockey

Zaalhockey is niet: hockeyen in een zaal. Het is een geheel eigen vorm van hockeyen dat in de wintermaanden (december t/m februari) wordt beoefend (training en zaalcompetitie) en aan populariteit wint. Het is in meerdere opzichten zeer leerzaam voor de hockey ontwikkeling en attractief om naar te kijken.

Vanaf seizoen 2016-2017 wordt op veld 2 een ballonhal opgebouwd waar zaalhockey trainingen en zaalcompetitie plaatsvinden. Het aantal MHCZ-teams dat zaalhockey speelt is zo groot dat er naast de eigen ballonhal ook nog steeds zaalhockeytrainingen in gehuurde sportzalen zal moeten plaatsvinden.

Zaalhockey Jeugd- en Jongste Jeugdteams

Zaalhockey is een standaard onderdeel van het hockeyseizoen voor alle Jeugdteams en Jongste Jeugd teams E-teams. De kosten voor hen zijn inbegrepen in de reguliere contributie. Het is niet mogelijk individueel te besluiten niet deel te nemen aan zaalhockey en compensatie op de contributie te verzoeken.

Vanaf seizoen 2017-2018 speelden ook F-teams in de zaal. Voor het seizoen 2019-2020 is dit in het district West Nederland weer gewijzigd. F-teams spelen in seizoen 2019-2020 geen zaalhockey.

Zaalhockey Seniorenteams

Voor de leden van Seniorenteams is deelname aan zaalhockey wel een vrije keuze.

Uiterlijk 1 september moet de keuze zijn aangegeven. De KNHB moet wedstrijdindelingen maken en wij moeten tijdig sportzalen vastleggen. Het is niet eenvoudig om voldoende sportzalen in de regio Zoetermeer te vinden. Het zou kunnen zijn dat er niet voor alle teams ruimte is. Is sprake van onvoldoende sportzalen, dan krijgen de Jeugdteams en E-teams voorrang op Seniorenteams. Seniorenteams die wel willen deelnemen aan zaalhockey maar waar onverhoopt geen zaalaccommodatie is krijgen en dus geen zaalhockey training kunnen krijgen, ontvangen een korting. Zij kunnen als team in ieder geval wel deelnemen aan de zaalcompetitie.

Deelname toernooi

Voor Jongste Jeugd (E-teams, F-teams, Coolkids) zit toernooi-geld voor (verplichte) deelname aan het door de KNHB geïnitieerde Jongste Jeugd Dag toernooi in de contributie.

Deelname is verplicht gesteld door de KNHB nadat soms Jongste Jeugd teams aan het einde van het hockeyseizoen kozen om niet deel te nemen aan een toernooi. Jammer, want een hockeytoernooi is leuk en leerzaam.

Trainingslid Jongste Jeugd / Jeugd

Het abonnement "Trainingslid Jongste Jeugd / Jeugd” is vorig seizoen toegevoegd en beantwoordt aan de behoefte van nieuwe Jongste Jeugd en/of Jeugd leden die nog niet kunnen worden ingedeeld in een team, maar wel al willen hockeyen. Een trainingslid traint regulier (wekelijks) in een zogenaamd trainingsteam met andere trainingsleden van verschillende leeftijden maar zoveel mogelijk van hetzelfde niveau.

Zodra zich een mogelijkheid voordoet gaande het seizoen om in te stromen in een bestaand team, vindt overplaatsing plaats naar dat team en wordt deelgenomen aan de competitie.

Mocht dat niet mogelijk zijn dan vindt plaatsing in een team in ieder geval het volgende seizoen plaats.

Afhankelijk van het moment van instromen vindt verrekening van de contributie plaats. Het verschil tussen het reguliere-abonnement volgens "Contributie Staffel bij latere aanvang” (zie bijgaand) en het trainingslid-abonnementmoet dan worden bijbetaald.

Voorbeeld verrekening

Een Jongste Jeugd lid (leeftijd 2e jaars E) dat als trainingslid aan het begin van het seizoen in augustus start, betaalt €200. In november komt er een plaats vrij in een team. Een 2e jaars E lid betaalt €350, maar omdat na 1 november wordt gestart geldt een korting van 20%, dus €280. Het lid betaalt dan bij: €280 (€350 – 20%) - €200 = €80

Een Jongste Jeugd lid (leeftijd 2e jaars E) dat als trainingslid in november begint, betaalt €160. In maart komt er een plaats vrij in een team. 2e jaars E betaalt €350, maar omdat na 1 maart wordt gestart geldt een korting van 70%, dus €105. Het lid betaalt dan niets bij, want: €105 (€350 – 70%) - €160 < nul

Trainingslid Senioren

Seniorenleden die conditioneel niet meer op het niveau mee kunnen komen cq niet meer kunnen deelnemen aan de competitie maar graag nog willen hockeyen en verbonden willen blijven met het team en de teamgenoten waarmee zij altijd gehockeyd hebben, kunnen Trainingslid Senioren worden. Een Trainingslid Senioren is niet gerechtigd om deel te nemen aan wedstrijden. Het betreft uitsluitend het meetrainen bij veldhockey. Er kan niet worden deelgenomen aan zaalhockeytrainingen. Je kan niet trainingslid worden zonder ooit te hebben gespeeld in een seniorenteam.

Trainingslid Senioren willen worden gaande het seizoen, geeft geen recht op verrekening cq teruggaaf van de contributie. De contributie die aan het begin van het seizoen is bepaald, geldt voor de rest van het seizoen.

Contributie-teruggaaf

*Blessure

Bij een langdurige en ernstige blessure die het verder hockeyen onmogelijk maken, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Wij voeren hierin echter een terughoudend beleid. Bij een onduidelijke motivatie kan om een medische verklaring worden gevraagd. De blessure hoeft geen verband te hebben met een gebeurtenis tijdens of door het hockeyen.

De blessure en de datum dat niet meer gehockeyd kan worden, moeten tijdig gemeld worden aan de lijncoördinator (uiteraard zo ook aan de trainer(s)/coach(es)/team begeleiding) en aan [email protected] Houd gedurende uw blessure regelmatig contact met uw team. 

De datum dat weer wordt deelgenomen aan hockey moet ook aan de lijncoördinator en de [email protected] worden gemeld, zodat de blessure-duur kan worden berekend. Op basis van een staffel wordt de hoogte van de compensatie bepaald. Zie tabel Compensatie ivm blessure 2019-2020. 

Mochten er onverhoopt meerdere blessures in het seizoen zijn, dan kan de afwezigheidsduur hiervan niet bij elkaar worden geteld. Het alweer 'half proberen' mee te trainen na een blessure, geldt niet meer als blessuretijd maar als het weer hervatten van hockeyen.

Recht op compensatie vervalt als de blessure niet tijdig is gemeld bijvoorbeeld pas na 1 maand. In geval van een te late melding zal de datum van melding worden beschouwd als aanvang van de blessure.

*Zwangerschap

Het niet meer kunnen hockeyen ivm zwangerschap volgt dezelfde procedure als bij blessure.

*Stages

Het niet meer kunnen hockeyen ivm een (internationale) stage (studie) volgt dezelfde procedure als bij blessure. Meld een stage tijdig bij de lijncoördinator en ledenadministratie.

Bij een (tijdelijke) tewerkstelling, stage, studie of verblijf in het buitenland op verzoek van de werkgever geldt geen compensatie.

*Bijzondere situaties

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte, kan aanvraag worden gedaan voor compensatie van de contributie. In het bestuur zal de aanvraag worden behandeld.

Heeft u recht op compensatie dan vindt de teruggaaf plaats (uitsluitend) aan het einde van het verenigingsjaar in juni. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met de contributiebetaling. 

ZoetermeerPas en kortingscheques

De ZoetermeerPas met bijbehorende kortingscheques, die door de gemeente Zoetermeer wordt verstrekt, kan worden gebruikt voor de contributiebetaling. De hoogte van de contributie wijzigt niet, maar kan (deels) betaald worden met de kortingscheques. De contributie-inning en het terugstorten van de waarde van kortingscheques zijn twee separate processen en staan los van elkaar. Het kan niet eigenhandig worden verrekend met de contributie.

De kortingscheques-2019 kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de contributie van seizoen 2019-2020. Geef aan [email protected] door of je gebruik wil maken van de kortingscheques. Een goede overdracht van de kortingscheques kan dan worden afgestemd. 

CONTRIBUTIE STAFFEL bij later aanvangen

2019-2020

                logo mhcz oranje

Lidmaatschap/hockeyen vangt aan in de maand ...

Compensatie percentage over verschuldigde jaar contributie

excl. inschrijfgeld

September

geen

Oktober

geen

November

20%

december

20%

Januari

40%

Februari

40%

Maart

70%

April

70%

Mei

70%

Juni

70%

 


COMPENSATIE ivm BLESSURE

2019-2020

                    logo mhcz oranje

Geldt ook voor internationale stage/studie en afwezigheid ivm zwangerschap

Compensatie percentage over verschuldigde jaarcontributie excl. inschrijfgeld

Eerste 3 maanden

geen

4 maanden

10%

5 maanden

15%

6 maanden

20%

7 maanden

25%

8 maanden

30%

9 maanden

40%

10 maanden (gehele seizoen)

50%