Hockeyballen.jpg Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Ballenmeisjes D1.jpg Dames 1 23-24.jpg D1-actie.jpg MHCZ clubapp.jpg Actie H1.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Luchtfoto header website.jpg Heren 1 23-24.JPG
 
 

Nieuwe leden welkom!

LIDMAATSCHAP MIXED HOCKEY CLUB ZOETERMEER

Wil jij of je kind graag lid worden en komen hockeyen bij de leukste vereniging van Zoetermeer? Je bent van harte welkom! Lid worden bij MHCZ is mogelijk voor iedereen die vóór 1 oktober 5 jaar oud is. Kinderen die na 1 oktober 5 jaar worden, kunnen na de voorjaarsvakantie Kabouterlid worden en meedoen met de trainingen.

Realiseer je dat je het lidmaatschap altijd aangaat voor een heel seizoen (dus tot 1 juli) of tot het einde van het seizoen in het geval van tussentijds instromen. Hockey is een teamsport en dat brengt verplichtingen met zich mee o.a. met aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden. MHCZ is een gezellige, actieve vereniging met 75% jeugdleden. Voor diverse activiteiten zoals rijden naar wedstrijden, fluiten, bardienst, training en coaching wordt een beroep gedaan op de ouders.

De meeste nieuwe leden kunnen we aannemen voor de start van het nieuwe seizoen. Dan zullen de teams opnieuw ingedeeld worden en eventueel aangevuld worden met nieuwe leden. Dit zal plaatsvinden tussen half juni en eind augustus. Of er voor jou of jouw kind een plekje is in een team zal afhangen van de plaatsen die er vrij komen in een leeftijdscategorie.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we volledig nieuwe teams oprichten. Bij de jeugd kunnen er ook nieuwe teams worden opgericht gedurende het seizoen.

Voor informatie over het hockeyen bij de Jongste Jeugd verwijzen wij op deze website naar de pagina Hockey>Categorieën>Jongste Jeugd.

Aanmeldingen worden op de wachtlijst geplaatst en als er een plekje vrij komt, wordt deze ingevuld overeenkomstig ons wachtlijst-, plaatsings- en aannamebeleid. Deze vind je op deze website bij Beleidsstukken en Reglementen.

Elk kind doet mee!
In de gemeente Zoetermeer biedt Stichting Leergeld gezinnen met minimale financiële middelen een Kindpakket met voorzieningen aan. MHCZ is tevens aangesloten bij ZoetermeerPas en heeft contact met Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor meer informatie, klik op de links.


Lid worden

Inschrijven gaat snel en makkelijk online; je gegevens worden meteen opgenomen in onze ledenadministratie. Na je inschrijving krijg je een overzicht van de ingevulde gegevens, dit overzicht moet je printen, ondertekenen per post opsturen naar onderstaand adres of daar in de gevelbrievenbus gooien.

Mixed Hockeyclub Zoetermeer
T.a.v. de Ledenadministratie
Van der Hagenstraat 19
2722 NT Zoetermeer


Het lidmaatschap betekent dat het lid zich onderwerpt aan de bepalingen zoals vermeld in statuten en huishoudelijk reglement. Aanvrager en minimaal ouder/voogd verklaren kennis te hebben genomen en stellen zich garant voor contributie verplichtingen, zoals deze jaarlijks door de ALV worden vastgesteld.

Naar het inschrijfformulier


Lidmaatschap

Het lidmaatschap van MHCZ staat open vanaf de leeftijd van 5 jaar. Men is lid van MHCZ voor een heel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap wordt automatisch met een seizoen verlengd na 15 mei, indien er niet voor die datum is opgezegd.

Het lidmaatschap van MHCZ houdt automatisch in dat de leden kunnen deelnemen aan de door de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) georganiseerde evenementen (wedstrijden). In de contributie van MHCZ zit een bijdrage die per verenigingslid aan de KNHB moet worden afgedragen.


Ledenadministratie

Vragen m.b.t. lid worden, adres- of bankrekeningnummer wijzigingen kun je per email stellen aan de ledenadministratie van MHCZ; [email protected]

Machtigingsformulier automatisch incasso.


Beëindigen/opzeggen

Het lidmaatschap van de vereniging is tot wederopzegging en wordt steeds voor een heel seizoen verlengd. Wil je volgend seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je weer wordt ingedeeld in een team en dus contributie moet betalen.

Geef uiterlijk vóór 15 mei van het lopende seizoen door dat je wilt opzeggen. Opzeggen gaat via het opzegformulier van de ledenadministratie.

De opzegging wordt per e-mail bevestigd en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering naar [email protected] als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen.
Coaches en/of trainers zijn graag zo vroeg mogelijk op de hoogte van je plannen, maar een opzegging via de coach/trainer is nooit een officiële opzegging.

Wij vinden het ontzettend jammer als een lid zijn/haar lidmaatschap niet wil voortzetten. Het is nooit leuk om een lid te zien vertrekken. Graag vernemen we via het opzegformulier wat de reden is, mogelijk levert dit zinvolle informatie op waar we als vereniging iets mee kunnen. Hopelijk zien we je nog eens terug bij MHCZ.

Opzeggingen kunnen niet gedaan worden ‘onder voorbehoud’. Deze worden verwerkt als een opzegging zoals hierboven vermeld. Omdat de KNHB kort na de deadline van 15 mei een opgave van ons wil ontvangen van het gewenste aantal teams voor volgend seizoen, kunnen wij leden die hebben opgezegd en achteraf toch lid willen blijven niet garanderen dat er een plekje in een team beschikbaar is.

Het volledige opzegreglement staat op deze website onder Clubinfo > Beleidsstukken en Reglementen.


Verzekeringen

De KNHB sloot voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen af:

  • ongevallenverzekering
  • aansprakelijkheidsverzekering

Beide verzekeringen bieden een zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.

Voor meer informatie en op welke wijze een schade moet worden gemeld, wordt verwezen naar de website van de KNHB.


Kennismakingscursus

Per seizoen worden meerdere kennismakingscursussen of -lessen georganiseerd. Tegen een kleine vergoeding kunnen geïnteresseerden 'proeven' van de hockeysport. De kosten die worden gemaakt voor deelname aan een of meerdere kennismakingscursussen of -lessen, worden niet verrekend met de contributie als daarna/later besloten wordt over te gaan tot een lidmaatschap.

 

Het clubtenue van MHC Zoetermeer

Bij competitiewedstrijden zijn leden van MHCZ verplicht het officiële clubtenue te dragen. Het tenue bestaat uit een groen shirt met oranje striping, een oranje broek/rok en oranje kousen.

In sommige gevallen is het bij uitwedstrijden van MHCZ-teams noodzakelijk een afwijkende kleur shirt en/of sokken te dragen omdat het thuisspelende team een tenue heeft met kleuren die in het veld tot verwarring kunnen leiden. In dat geval draagt het MHCZ-team een wit shirt en witte kousen (soms is een wit shirt ook al voldoende). De broek/rok blijft oranje.

De nieuwste uitvoering van het tenue is van Adidas, model T19, zoals op de afbeeldingen hieronder.

Clubtenue kopen

Het tenue is exclusief verkrijgbaar bij Intersport Twinsport Leiden, adres: Lammenschansweg 130-H in Leiden. Bereikbaar in circa 15 minuten met de auto en gratis parkeren voor de deur. Ook de bus vanuit Zoetermeer stopt voor de deur. Wil je zeker weten of jouw maat op voorraad is, bel dan even naar de winkel: telefoon: 071-5289300.

Wil je kledingsponsor worden van een team? Geweldig, dat kan! Daarvoor biedt de vereniging interessante pakketaanbiedingen met mogelijkheden tot sponsoring van een tenue en/of teampakken inclusief bedrukking. Neem voor teamsponsoring altijd vóóraf contact op met de sponsorcommissie: [email protected].
Gebitsbescherming

Sinds 1 augustus 2015 is het dragen van een mondbeschermer verplicht voor alle leeftijden tijdens door de KNHB georganiseerde wedstrijden. Met de slogan ‘Wel zo slim: bitje in’ brengt de hockeybond in samenwerking met partner Interpolis de regelwijziging onder de aandacht.

Mondbeschermers bij sporten als hockey en boksen werken het best als ze op maat zijn gemaakt. Eenheidsmodellen uit de sportwinkel zijn minder betrouwbaar. Ze hebben doorgaans een matige pasvorm en daarnaast een geringe draagcomfort, waardoor vooral spraak en ademhaling sterk worden gehinderd.

Goede mondbeschermers moeten voldoende bescherming geven tegen de gevaren van de sport. De sporter moet het apparaat zonder hinder voor spraak en ademhaling kunnen dragen. Verder dient het elastisch, scheurbestendig, reuk en smaakloos te zijn. De gebruikte materialen mogen geen aanleiding geven tot allergieën en moeten bovendien goedkoop en makkelijk te maken zijn.

Verantwoorde mondbeschermers kunnen het best individueel worden vervaardigd. Immers in dat geval kan rekening worden gehouden met specifieke kenmerken van de tanden en kiezen van de speler, de vorm van zijn of haar kaken. Kinderen die nog hun tanden of kiezen wisselen, of die hun tanden laten rechtzetten door een orthodontist kunnen ook gebitsbeschermers dragen.