Ballenmeisjes D1.jpg D1-actie.jpg Actie H1.jpg Dames 1 23-24.jpg Luchtfoto header website.jpg Heren 1 23-24.JPG Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg MHCZ clubapp.jpg Hockeyballen.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg
 
 

Jeugdhockey (Jongste Jeugd) 5 t/m 10 jaar

De Jongste Jeugd van MHCZ

Bij MHCZ hockeyen honderden kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar. Deze groep kinderen hockeyt in de categorie Jongste Jeugd. Met deze informatie hopen wij een goed beeld te geven van de manier waarop de Jongste Jeugd is georganiseerd bij MHCZ en een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Met vragen kan je  terecht bij de lijncoördinator van de leeftijdscategorie van je kind of je stuurt een mail naar [email protected].

Jongste Jeugdcommissie

Lijncoördinatoren onderhouden het contact met de ouders/verzorgers van de kinderen. Mailcontact voor het hele team verloopt via de teamleiding (coach/regelouder). Trainingscoördinatoren zorgen voor de planning en een soepel verloop van de trainingen. Zij onderhouden de contacten met de trainers. Naar overzicht commissieleden.

Leeftijdscategorieën Jongste Jeugd

Om te kunnen beginnen met hockey moet je kind op 1 oktober tenminste 5 jaar oud zijn. 

Kabouters

Leeftijd is op 1 oktober van het lopende seizoen 5 jaar

CoolKids

Leeftijd is op 1 oktober van het lopende seizoen 6 jaar

O8

Leeftijd is op 1 oktober van het lopende seizoen 7 jaar

O9

Leeftijd is op 1 oktober van het lopende seizoen 8 jaar

O10

Leeftijd is op 1 oktober van het lopende seizoen 9 jaar


Kabouters

Veel kinderen lopen al jaren mee naar het veld, omdat een oudere broer of zus op hockey zit. Ze kunnen vaak niet wachten tot ze zelf mogen hockeyen.

Daarom is er Kabouterhockey (Funkey) voor kinderen van 5 jaar. Bij Kabouterhockey staan spel en bewegen centraal, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van deze leeftijdsgroep. Het doel is om de kinderen op een gezellige manier kennis te laten maken met hockey. Bij de Kabouters word je niet ingedeeld in een team, maar volgen de spelers in vaste groepjes van jongens en meisjes door elkaar een carrouseltraining met verschillende oefeningen.

De Kabouters trainen iedere woensdagmiddag. Van december tot na de voorjaarsvakantie wordt er niet getraind (winterstop). 

Jongste Jeugd

Jongste Jeugdhockey (CoolKids, O8, O9 en O10) is het hockeyspel voor kinderen vanaf 6 jaar. Wedstrijdjes worden in kleine groepjes van 3, 6 of 8 kinderen gespeeld met aangepaste spelregels. Daarnaast wordt de grootte van het speelveld per leeftijdscategorie aangepast.

Met Jongste Jeugdhockey willen we de kinderen op een plezierige, veilige en dynamische manier leren hockeyen. Hierbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen, om ze zo stap voor stap voor te bereiden op het elftal hockey.

Jongste Jeugdhockey moet gezien worden als een speel- en leerperiode. Het is de opbouw op weg naar elftal hockey. Eerst worden er wedstrijdjes van 3 tegen 3 gespeeld, daarna 6 tegen 6 en uiteindelijk 8 tegen 8. Winnen of verliezen is hierbij van ondergeschikt belang. De belangrijkste uitgangspunten voor het Jongste Jeugdhockey bij MHCZ zijn dan ook Plezier en Zelfvertrouwen.

CoolKids

Een CoolKids trainen de eerste maanden als groep; van de aanwezige spelers worden kleine groepjes gemaakt. De CoolKids trainen één keer per week op woensdagmiddag. Tijdens deze training staat het spelenderwijs leren hockeyen centraal. Belangrijk hierbij is het veilig leren omgaan met stick en bal. De training wordt vaak gegeven in carrouselvorm, waarbij de teams een parcours van oefeningen doorlopen. Het team wordt begeleid door een jeugdlid of een ouder.

Na de herfstvakantie spelen de Coolkids op zaterdag onderling wedstrijdjes (drie tegen 3 met drie goaltjes volgens de regels van O8). In januari worden er teams gemaakt. Deze teams gaan na de voorjaarsvakantie competitie spelen tegen vergelijkbare teams van andere clubs (uit en thuis). Zij spelen dan drie tegen drie met drie goaltjes. Een team bestaat uit 7-9 spelers. Er kunnen eventueel jongens en meisjes in een mixteam bij elkaar zitten.

O8-teams

Een O8-team bestaat uit 7-9 jongens of meisjes. Er wordt één keer per week op woensdagmiddag getraind. Op zaterdag worden wedstrijden gespeeld in competitieverband. Als een O8-team bestaat uit beginners dan zullen zij eerst een aantal weken alleen maar trainen. Bij de start van een nieuw competitieblok (na ongeveer 6 weken) zullen zij ook competitie gaan spelen op de zaterdag.

Tijdens de wedstrijden bestaat een team uit 6 kinderen en 2 wisselspelers. Tijdens de wedstrijden wordt het team gesplitst in 2 drietallen. Na een gezamenlijke warming-up van ongeveer 10 minuten spelen deze drietallen tegen de drietallen van de tegenstander. Er worden 2 wedstrijden tegelijkertijd gespeeld. Na de rust wordt gewisseld van tegenstander en wordt nogmaals 20 minuten gespeeld.

Bij de wedstrijden staat het spelplezier voorop. Na een competitieronde worden de teams opnieuw ingedeeld, zodat ze zoveel mogelijk tegen vergelijkbare teams van andere clubs spelen. Bij de voorjaarscompetitie gaan de O8-teams spelen met twee goaltjes i.p.v. drie.

O9-teams

Een O9-team bestaat uit 7-9 jongens of meisjes. Er wordt 2 keer per week getraind op woensdag- en vrijdagmiddag. De vrijdagtraining is een inkooptraining. In de trainingen en wedstrijden staan de techniek en het leren samenspelen centraal. Op zaterdag worden wedstrijden 6 tegen 6 met keeper gespeeld in competitieverband. Als een eerstejaars O9-team bestaat uit beginners dan zullen zij eerst een aantal weken alleen maar trainen. Bij de start van een nieuw competitieblok (na ongeveer 6 weken) gaan zij ook competitie gaan spelen op de zaterdag.

Een 6-tal wedstrijd duurt twee keer 25 minuten en wordt gespeeld op een kwart veld. Er zijn 5 veldspelers en een aangeklede keeper. Een keepersuitrusting bestaat uit legguards, handschoenen, een bodyprotector en een helm en wordt in bruikleen gegeven door de vereniging. Alle spelers zijn roulerend aan de beurt om te keepen.

Aan het einde van het seizoen worden de spelers, die aangeven dat te willen, op sterkte beoordeeld. Op deze wijze worden in de O10 homogene teams gecreëerd.

Alle O9-teams doen verplicht mee aan de zaalhockeycompetitie. Dit brengt naast de contributie extra kosten met zich mee; de kinderen hebben een speciale zaalstick en -schoenen nodig. Bij te weinig zaalcapaciteit wordt er mogelijk buiten getraind met balken. NB. De training in de zaal kan op een andere dag en tijd plaatsvinden dan de veldtraining.

O10-teams

Een O10-team bestaat uit 9 tot 11 spelers. In de competitie spelen ze 8 tegen 8. De 8-tal competitie wordt op een half veld gespeeld met 1 aangeklede keeper en 7 veldspelers. Een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten.

De O10-teams trainen 2 keer per week op woensdag- en vrijdagmiddag. In de trainingen en wedstrijden staan naast de techniek en het samenspelen ook de taakverdeling centraal. De samenwerking tussen aanvallers en verdedigers wordt steeds belangrijker, omdat het speelveld groter is. De spelers leren per positie wat hun taak is in het team. Er is echter nog steeds geen sprake van vaste posities.

Alle O10-teams doen verplicht mee aan de zaalhockeycompetitie. Dit brengt naast de contributie extra kosten met zich mee; de kinderen hebben een speciale zaalstick en -schoenen nodig. Bij te weinig zaalcapaciteit wordt er mogelijk buiten getraind met balken. NB. De training in de zaal kan op een andere dag en tijd plaatsvinden dan de veldtraining.

Training en keeperstraining

De trainingen voor alle Jongste Jeugdleden vinden plaats op woensdagmiddag en -avond tussen 14.00 en 18.30 uur. De training duurt een uur. De training gaat altijd door, tenzij de weersomstandigheden het trainen onmogelijk maken. Als de training wordt afgelast, dan wordt dat op woensdagmiddag op de website gezet. Voor O9 en O10-teams is er een tweede training op een andere doordeweekse dag. Tijdens de Zoetermeerse schoolvakanties wordt er niet getraind.

Teams die 6-tal of 8-tal hockey spelen, bieden we keeperstraining aan, waarvoor van tevoren ingeschreven moet worden. Tijdens deze training krijgen spelers die de eerstvolgende keepersbeurt hebben handige tips en aanwijzingen. De uitnodiging voor deelname loopt via de teamleiding. O10-teams hebben soms al een vaste keeper. Voor vaste keepers (of spelers die keepers-ambitie hebben) is er een aparte training.

Hockey Uitrusting

Als je gaat hockeyen heb je het volgende nodig:

  • Een hockeystick aangepast aan de lengte van het kind. Over het algemeen kan je stellen dat de stick tot de navel moet komen (heuphoogte)
  • Kunstgras schoenen
  • Scheenbeschermers en een gebitsbeschermer (bitje)
  • Sportkleding
  • Het clubtenue (voor de wedstrijden)

Om goed te kunnen hockeyen is het belangrijk dat de hockeystick van de juiste lengte is (tot de navel). Koop deze dus niet op de groei. In de betere sportzaken kan men over het algemeen een goed advies geven.

Wij vragen alle ouders er op toe te zien dat hun kinderen gebits- en scheenbeschermers dragen tijdens de training en wedstrijd. Onze trainers hebben de opdracht kinderen van het veld te sturen indien ze zonder scheenbeschermers en/of bitje naar de training komen. De ouders zijn en blijven altijd verantwoordelijk voor de juiste bescherming van hun kind.

Bij competitiewedstrijden moeten hockeyers de officiële wedstrijdkleding dragen (bij de training hoeft dat uiteraard niet). Het tenue van MHCZ bestaat uit een groen shirt met korte mouwen en oranje biezen, een oranje broek/rok en oranje kousen. Dit clubtenue is exclusief verkrijgbaar bij Intersport Twinsport Leiden Superstore.

Verloop hockeyseizoen

Het hockeyseizoen loopt ongeveer van begin september tot ongeveer half juni. De Jongste Jeugdcompetitie is verdeeld in 4 speelrondes. De speeldagenkalender van de is te vinden op de website van de KNHB. MHCZ is onderdeel van district Zuid-Holland (ZH).

Aan het begin van ieder seizoen worden de teams ingedeeld in een poule van gelijkwaardige teams. Na de herfstvakantie en na de midwintercompetitie /zaalhockey periode volgt er voor de teams een eventuele herindeling. Hiermee wordt voorkomen dat een team een heel seizoen in een te zwakke of te sterke poule speelt. Bij elke herindeling bestaat er tevens de mogelijkheid een nieuw team in de competitie te brengen. Dit is van belang voor teams die gedurende het seizoen worden opgericht.

Jongste Jeugddag

Aan het einde van ieder seizoen spelen alle O8, O9 en O10-teams een toernooi tijdens de Jongste Jeugddag van de KNHB. Dit toernooi, dat thuis of uit gespeeld wordt, maakt onderdeel uit van de competitie en deelname is daarom verplicht. Deelnamekosten zijn inbegrepen in de contributie.

Daarnaast kan elk team zich naar believen inschrijven voor extra toernooien die op clubs in de regio worden georganiseerd. Informatie over toernooien is te vinden in de MHCZ App en op hockey.nl

Als je kind wil gaan hockeyen

Als je kind interesse heeft om te gaan hockeyen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Je kind wil eerst kijken of hij/zij hockey wel leuk vindt

Rond september en mei organiseren wij een kennismakingscursus van 3 lessen voor alle jeugd van 4 t/m 13 jaar. Deze staan vermeld op de website www.kennismakingscursus.nl van de gemeente Zoetermeer.

2. Je kind weet zeker dat het graag wil gaan hockeyen

Schrijf je kind zo snel mogelijk in door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website van MHCZ.

Het is niet mogelijk om gedurende het seizoen een keer met een bestaand team mee te trainen, een keer bij een training komen kijken kan natuurlijk wel.

Aanmeldingen worden op de wachtlijst geplaatst en als er een plekje vrij komt, wordt deze ingevuld overeenkomstig ons wachtlijst- en plaatsingsbeleid.

Indeling in teams

De indeling vindt plaats in de leeftijdscategorie waarin jouw kind zich bevindt. De meeste indelingen voor het volgende seizoen worden gedaan in de maanden juni. Eerst worden de vrijgekomen plaatsen in de teams ingevuld en dan wordt gekeken of er nieuwe teams opgericht kunnen worden. Wanneer er van een leeftijdscategorie meerdere teams tegelijk opgericht worden, is er de mogelijkheid om plaatsing bij een vriendje of vriendinnetje aan te vragen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

Bij het indelen hanteren wij het wachtlijstbeleid van MHCZ. Je krijgt vanzelf bericht wanneer je zoon/dochter aan de beurt is. Bij de Jongste Jeugd kunnen wij gedurende het seizoen ook nog nieuwe teams vormen en inschrijven voor de competitie wanneer wij voldoende aanmeldingen hebben voor het oprichten van een nieuw team. Voor overige informatie kan je contact opnemen met de Jongste Jeugdcommissie.

Contributie

De contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Voor de tarieven verwijzen we naar de pagina over contributie.

ZoetermeerPas

De ZoetermeerPas die door de gemeente Zoetermeer wordt verstrekt en waaraan MHCZ deelneemt, kunnen worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van de contributie. Voor de wijze waarop dergelijke cheques kunnen worden verzilverd bij MHCZ, verwijzen wij u naar het hoofdstuk over contributie.

Wat we verwachten van de ouders

De hockeyvereniging kan alleen maar draaien met veel inzet van de ouders. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren als coach of (hulp)trainer, spelleider, lid van een commissie of door te helpen bij het organiseren van activiteiten. Heb je interesse om op enig gebied actief te zijn, neem dan eens vrijblijvend contact op met een van de leden van de Jongste Jeugdcommissie. Zij kunnen meer informatie geven of doorverwijzen naar de juiste personen.

Gezien de leeftijd van de kinderen in de Jongste Jeugd verwachten wij betrokkenheid van de ouders. Bij trainingen en wedstrijden is er bij voorkeur altijd een van de ouders aanwezig, bij de Kabouters is dit zelfs verplicht. Dit is erg leuk voor het kind en bevordert ook zeker de gezelligheid rondom het team.

Hockey is een teamsport. Door afwezig te zijn tijdens trainingen of wedstrijden dupeer je je teamgenoten. Zorg er dus voor dat je kind alleen in het uiterste geval een training of wedstrijd moet missen en meldt dit indien mogelijk vooraf bij de trainers of coaches.

Wij hebben sportiviteit hoog in het vaandel staan. Ouders en andere supporters laten zich nooit negatief uit over spelleiders, coaches of het getoonde spel. Enthousiast aanmoedigen is echter altijd goed.

Coachen en spelleiding

De begeleiding van een Jongste Jeugdteam bestaat uit een of twee coaches en een regelouder (manager). Deze worden gezocht onder de ouders van de kinderen. Uitgebreide hockey kennis is bij de jongste kinderen nog niet noodzakelijk. Wel is het prettig wanneer minimaal een van de twee coaches hockey ervaring, affiniteit met het hockey spelletje of de intentie heeft zich er in te verdiepen. De coach onderhoudt het contact met de spelers en de ouders en begeleidt het team bij de thuis- en uitwedstrijden.

De wedstrijden worden begeleid door één of twee spelleiders. De spelleider is iemand die in staat is beide partijen op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen. Winnen is daarbij van ondergeschikt belang. Spelleiders zijn de ouders van het team.

Elk seizoen wordt er naast een coach-instructie ook regelmatig instructie gegeven voor spelleiders. Bij iedere wedstrijd (uit en thuis) zorgt elk van de deelnemende teams voor 1 spelleider.

Spelregels hockey

Op de website van de KNHB kunt de spelregels van 3-tal, 6-tal en 8-talhockey downloaden. Deze regels worden toegepast bij wedstrijden van de Jongste Jeugd. In alle districten wordt conform deze regels gespeeld.